Pleje af Dioscoreaceae

Plante Sol  Vand sommer Vand vinter Dvale Jord Udbredelse
Dioscorea Elephantipes middel middel middel varierer blandet Sydafrika