Vælg den rigtige potte til din plante

Potten er overraskende vigtig for din caudiciforms trivsel, og der er forbavsende mange parametre at overveje, når du skal vælge den rigtige potte:

- Materiale

- Størrelse

- Form

- Drænhul

- Tykkelse

- Overflade/glasur

- Højde fra vindueskarm/underlag

- Underskåle og potteskjulere

 

Materiale

 Type/Fordel Vandtæt Billig Holdbar Frostsikker Let
Lertøj - X - - -
Stentøj X - X X -
Plastik X X - X X
Metal X X - X X

 

Lertøj: Der findes et hav af materialer, der kan bruges til caudex - og andre planter. Den klassiske rød/brune terracotta potte benyttes af langt de fleste privatpersoner til deres planter. De har den fordel at de er billige, men den ulempe at lertøj, som de er lavet af, ikke er vandtætte, og ofte forvitrer over tid. Det har sine fordele og ulemper at lertøj suger vand.

For det første holdes jorden og rødderne fugtige i længere tid end hvis man bruger plastik, stentøj, eller lertøj glaseret på indersiden. Ikke mange caudiciformer får en fordel ud af lang tids eksponering af rødderne mod vand, og af den grund bruger vi næsten aldrig lertøj - og sælger sjældent de klassiske lerpotter. Når en potte har den egenskab at den kan suge og dermed opbevare vand, har det endvidere den effekt at jorden køles ned, i den periode, hvor potten er våd.

I naturen vokser planter for det meste i jorden, som er køligere end en eksponeret potte, der får direkte sollys. Det er en fordel, fordi rødderne så ikke tørrer så meget ud. Men forskellen på en terracottapotte og jord i naturen er at jorden i naturen er permanent køligere, og ikke nedkøles periodisk.

Om sommeren kan lertøj være en fordel for en række caudiciformer, da planten vil have adgang til fugt i lidt længere tid efter vanding, men dette kan selvfølgelig kompenseres for ved hyppigere vanding.

Stentøj: Næsten alle potter vi sælger på Caudiciform.com er af stentøj. Det er et dyrere og tungere materiale end lertøj, og det brændes ved en højere temperatur, som gør det stort set vandtæt. Det har den fordel at plantens rødder ikke eksponeres mod vand i for lang tid, og dermed udsættes for råd - som er en sikker død for mange caudiciformer - men ikke alle. Først og fremmest er det lidt sikrere og nemmere at styre vandmængden i en stentøjspotte, end i lertøj, og så er stentøj meget holdbart i forhold til både lertøl, plastik og metal.

Stentøj behøves ikke glaseres, da selve leret bliver "som sten" ved brændingen. Stentøj har endvidere den fordel, at det er frostsikkert - det er lertøj ikke nødvendigvis

Plastik: Langt de fleste potter i verden er lavet af plastik og der er klare fordele ved plastik - men der er nogle velkendte miljømæssige ulemper. For det første er plastik ikke et særligt holdbart materiale, og det er næsten umuligt at finde ud af hvilke kemikalier der er i den enkelte plastikpotte, og hvordan disse stoffer afgives til jorden og vandet, der kommer i berøring med det. Det udleder måske ikke mere co2 at producere en plastikpotte end en keramikpotte, men der går en del plastikpotter på en enkelt keramikpotte pga. holdbarheden.

Alt plastik forvitrer over tid, og særligt sollys kan relativt hurtigt nedbryde plastik. Hos Caudiciform.com bruger vi plastikpotter til frøplanter, og ekstremt store planter, men ellers ikke. Det er ikke baseret på eksakt viden om hvad der er bedst for miljøet, men ud fra et forsigtighedsprincip.

Metal: Der findes rustfrit metal, men det er relativt dyrt, så de fleste plantebeholdere i metal vil ruste på et eller andet tidspunkt. der produceres heller ikke mange plantebholdere i metal, da metal ikke har mange andre fordele end plastik, som er meget billigere. Hos Caudiciform.com bruger vi aldrig metalpotter til vores planter.

Størrelse af potten

Egentlig betyder størrelsen på en potte ikke særligt meget for en plante, hvis bare den er stor nok. Tænk på planter i naturen - i princippet er "potten" her uendeligt stor, og rødderne kan vokse sig uendeligt store, bortset fra planter der vokser i sprækker i klipper, eller meget lerholdig jord, og ikke har rødder som kan gennembore dette.

Man skal altså tænker i hvad minimumsstørrelsen på potten er, og ikke om den er for stor. Og dog. For en større potte kræver mere vækstmedie, og kan derfor opbevare større mængder vand og gødning.

Langt de fleste caudiciform planter vil helst ikke have for meget vand omkring rødderne i for lang tid. Derfor kan mindre potter pr. definition være en fordel, da disse hurtigere tørrer ud efter en vanding.

Den nemmeste måde at vurdere hvor stor en potte planten har brug for, er at kigge på rodnettet. Har planten et lille rodnet - som de fleste Pachipodium'er og mange Pelargonier, så kan man bruge en mindre potte. De fleste Begonier har omvendt et stort rodnet og kræver derfor større potter. Uncarinaers og Tylosema'ers rodnet er ikke specielt stort, men det underjoridske caudex - den øverste del af rødderne vokser meget hurtigt, så de kræver noget ekstra vokseplads med mindre man ompotter hyppigt - eller gerne vil have et potteformet caudex.

Og så er der æstetikken. En stor plante i en lille potte kommer hurtigt til at se meget bonsai-agtig ud - altså som en form for "overdrivelse". Bonsai planter kræver at man hyppigt beskærer rødderne, for at holde deres rodnet småt, og deres vækst i skak.

Mange caudiciformer som Dioscorea og Pyrenacantha vokser i naturen med caudex under jorden. Det giver den bedste vækst af caudex, men har den bagdel at caudex er skjult. Hvis du dyrker dine caudiciformer "naturligt" så skal potten selvfølgelig være meget større, end hvis caudex er placeret over jorden.

Form på potten

Potter findes i alle former, som kan holde på noget vækstmateriale. Den væsentligste overvejelse omkring form handler om forholdet mellem højde og bredde.

Det er ikke særligt vigtigt for planten om en potte er rund eller firkantet, organisk - eller trekantet, men runder former er mere holdbare, og firkantede potter maksimerer pladsudnyttelsen når mange potter skal mases sammen på lidt plads.

Helt grundlæggende så brug en potte der er så lav som muligt, og brug kun høje potter hvis planten har meget dybe pæleagtige rødder, eller planten har en stor fordel ud af, at kunne holde på meget vand - som f.eks Uncarina, der endvidere har brug for ekstra plads til caudex dannelsen under jorden.

Hvis man af æstetiske årsager vælger en dyb/høj potte til planter som f.eks  Cucurbitaceaer og Vitaceaer, der danner ranker, som kan slynge sig nedad en potte, så overvej at bruge kompakt mineralsk materiale i den nederste del af potten - som f.eks grus, der slet ikke lagrer vand.

En god potte med mindre eller samme højde som bredde har den fordel at den hurtigere afvandes, og tørrer vækstmediet ud efter vanding.

Det er endivdere en fordel at potter har lidt større åbning end bund, da de så er nemmere at få ud af potten igen ved omplantning. Dette er mindre relevant, hvis der benyttes mineralsk materiale som vækstmedie, da det er meget mindre tilbøjgeligt til at blive kompakt, og "låst" med tiden end muld, og andet organisk materiale.

Drænhul

Det er meget sjældent at man vil benytte en potte helt uden drænhul, med mindre man benytter sig af en potte i potte løsning, hvor den ydre potte agerer "underskål". Langt de fleste caudiciformer foretrækker at tørre ud mellem vandinger, og det er svært hvis der er vand i bunden af potten.

De bedste potter til caudiciformer har store eller mange drænhuller. Store huller i bunden af en potte har selvfølgeligt den bagdel af jorden/stenene kan ryge ud, og man derfor er nød til at bruge net over hullet. Det er lidt bøvlet, men er rigtig god løsning for planten. Mindre drænhuller kan lettere stoppe til, selvom der er flere af dem. På Caudiciform.com foretrækker vi potter med store drænhuller, og bruger nogle gange net over hullet - hvis det er meget stort, ellers placerer vi en enkelt stor pimpsten over hullet. Det stopper mindre sten og jorddele i at falde ud af potten, og tillader samtidig at vandet kan løbe ud af potten.

Drænhuller har endvidere den funktion at de giver luft til rødderne. Særligt når man bruger stentøj - der er luft og vandtæt, er det en fordel med noget perforering af af potten som drænhuller, der sender luft til rødderne. Jo renere mineralsk materiale man bruger, i jo større form, betyder det dog ikke så meget, da der kommer masser af luft ned til rødderne i disse materialer.

Tykkelse på potten

Hvor tyk letmaterialet en potte er lavet af betyder mindre. Hvis potten er lavet af stentøj, så er den vandtæt ligegyldigt hvor tyk den er. Tykkere potter er en del tungere, og det kan være en fordel til planter, der er i fare for at vælte, pga. højde, blæst eller andet.

Tykkelsen på keramikken betyder noget for temperaturen omkring rødderne, da mere materiale lettere holder på både varme og kulde. Det er dog mindre vigtigt, da man altid skal undgå for varmt eller koldt miljø.

Overflade og glasur