Uncarina Ankaranensis

Familie: Pedaliaceae

 Plante Uncarina Ankaranensis
Sol Middel
Vand sommer Middel
Vand vinter Min
Dvale Vinter
Jord Blandet
Habitat Madagascar

 

Pasningsvejledningen til den sjældne - og i naturen truede Uncarina Ankaranensis er mest skrevet efter et forsigtighedsprincip, da det er meget svært at finde informationer om planten.

Den er meget sjælden som kulturplante. Det kan skyldes at den generelt er sjælden, men også at den ikke naturligt danner et caudex, men er en af de buskede Uncarinaer. Alle Uncarinaerne fungerer godt som potteplante, og det er meget sandsynligt at Uncarina Ankaranensis kan udvikle sig som caudiciform, gennem pladsbegrænsning og beskæring. 

Den vokser i naturen i de halvtørre skove i det sydlige Madagascar, hvor også Uncarina Stellulifera vokser. Pasningsvejledningen er derfor relativt sikker.

Mens Uncarina Ankaranensis kan klare sig i en placering med indirekte sol, så gælder det alle Uncarinaer at de vækstmæssigt påvirkes meget at lysmængde - positivt. Så mere jo mere lys, des hurtigere vækst - hvis vandmængden følger med. Dyrkes i blandet jord ca. 50/50 organisk/mineralsk jord, og gødes regelmæssigt.

Vi har kun frøplanter af Uncarina Ankaranensis, og siden opdateres når vi indsamler erfaring med planten, der umiddelbart virker som om den vokser hurtigt, og at de eksemplarer der får mest lys, vokser meget hurtigere end de øvrige eksemplarer. Vi vander frøplanterne hver til hveranden dag med succes. Spiringsraten for arten har været meget høj.