Senna Meridionalis

Senna Meridionalis hører til underfamilien Caesalpiniaceae, der hører under Fabaceae familien. Planten er én af syv arter i slægten Senna.

Plante Sol  Vand sommer Vand vinter Dvale Jord Udbredelse
Senna Meridionalis max max min vinter blandet Madagascar

 

Senna Merdionalis er en naturlig bonsai, der i væksten minder om Operculicarya og Bursera, men aldrig bliver særligt høj max 50cm. Den hører hjemme i naturen i et stort område i det sydlige og vestlige Madagascar hvor den er truet af udryddelse.

Den vokser i tørre og halvtørre områder med slette og løvfældende skov. S.Meridionalis har det godt som potteplante, og er ikke specielt krævende hvad angår hverken sol eller vanding. Planten går i naturen i dvale om vinteren, men vil fortsætte væksten hvis vanding fortsættes, og særligt hvis temperaturen er høj nok, gerne over 25 grader. Husk at der er sammenhæng mellem temperatur og vanding - for meget vand i for kolde omgivelser kan danne råd. I de egne på Madagascar hvor Senna Meridionalis vokser er der ca. 15-25 grader om vinteren, hvor det næsten ikke regner, og 22-32 grader om sommeren hvor det regner en del. Den samlede nedbørsmængde over året for området svarer nogenlunde til det vi får i Danmark minus en smule.

Solstyrken og vanding kan også have en uheldig indvirkning på S.Meridionalis. For meget vand ved for ringe lysstyrke kan danne for aflange plantedele. Generelt skal lysstyrken maksimeres hvis den tætte caudiciforme form skal opnås.

Planten vokser langsomt, kan beskæres og formeres ved frø og stiklinger. I vækstperioden forår til efterår gødes der regelmæssigt med en kaktusgødning. Dens vækstmedie bør være med godt dræn, så undgå for meget organisk materiale. En blanding af pimpsten, Zeolith og sigtet kaktusjord vil være en god løsning.

Senna Meridionalis får gule blomster.

 

Senna Meridionalis

Senna Meridionalis stor - Caudiciform_com

Senna Meriodinalis habitat