Pachypodium Horombense

Plante Sol

 Vand

sommer

Vand

vinter

Dvale Jord

Udbredelse

Pachypodium

Horombense

max middel min vinter blandet Madagascar

 

Pachypodium Horombense i Apocynacia familien er en af de flotteste Pachypodium der kan kultiveres. Den kan få nogle meget unikke og flotte tykke former, men man skal have tålmodighed - den vokser langsomt. Planten vokser i naturen på de høje sletter i det centrale Madagascar - de samme områder som Brevicaule.

Planten bør dyrkes i mineralsk jord, men kan blandes med en smule plantejord, hvis man er god til at styre vandingen. Den tåler ikke at rødderne står i vand, og næsten ikke hvis der er lidt kulde - altså under 10 grader. Den bør stort set ikke vandes om vinteren - men står den ved dansk stuetemperatur om vinteren bør den vandes en smule en gang om måneden, så den ikke tørrer helt ud. Hvis planten skrumper lidt og bliver lidt blød, betyder det ikke at den er rådden og død, men blot at den bruger af sit naturlige vandlager. P. Horombenses vækstmedie bør have en pH værdi på omkring 4.

Pachypodium Horombense kan tåle fuld sol til en smule skygge. Men husk at det er skygge i naturen - ikke i en dansk stue om vinteren - hvor der kan være meget mørkt. Planten kan blive op til 1 1/2 meter i naturen, noget mindre indendørs.

Den har torne på hele kroppen, og blade i en roset i toppen af hver "gren". Blomsterne springer ud om sommeren når det er varmest - de er relativt store og stærkt gule.

 Generelt om Pachypodium

Der er en række regler man med fordel kan følge når man dyrker Pachypodium uanset art.

Brug små potter. Bruges der store potter får planten ofte for stort rodnet, og så bruger planten mere energi på at vækste grenene, og dermed får man ikke den kompakte form, som de får i habitat, og som er flottest. Med små potter menes en potte der ikke er meget bredere end selve caudex, og ikke meget højere end caudex.

Brug et rent mineralsk vækstmedie, som f.eks. pimpsten, eventuelt blandet med noget perlit. Begge mineraler holder lidt på vand, men lader større mængder vand trænge i gennem en potte og ud igen. I naturen vokser de fleste Pachypodium'er direkte på granit, kvarts, kalksten og sandsten.

Gød ved hver vanding. Brug en lav koncentration af gødning, og husk at gødningen i alt det vand der ryger ud af potten igen ved vanding ikke optages af planten.

Hold altid planten en smule fugtig - også om vinteren. Det lyder måske lidt modsat at planterne skal holdes tørre om vinteren for at undgå råd, men husk at man også kan vande en meget lille smule i udkanten af potten, væk fra planten. Pachypodium skal have meget vand om sommeren, gerne hver anden dag. Særligt Brevicaule reagerer meget stærkt på udtørring.

Pachypodium er i dvale december til februar (ca.), blomstrer fra april til juni, og vokser fra juni til november.

De fleste Pachypodium skal have minimum 4 timers direkte sol i blomstrings- og vækstperioden fra februar til november. Kun 

Pachypodium bør holdes over 10°Celsius om vinteren - Bispinosum og Succulentum kan dog tåle ned til 0 grader. På trods af denne anbefaling vokser en del af Madagascar Pachypodium'erne dog på steder hvor det om vinteren bliver ned til 5°, og i højder hvor det sandsynligvis kan blive endnu koldere.

De fleste Pachypodium (men ikke alle) vokser i naturen i jord med en lav surhedsgrad omkring ph 4-5. Kalk. Kalk i vandet hæver ph værdien, så det kan anbefales at demineralisere vandet (koge det) før vanding, eller bruge regnvand. Nogle Pachypodium - særligt Brevicaule skulle være følsomme overfor bakterier, det kan måske forklares med den lave ph værdi i deres habitats jord, da bakterier ikke klarer sig så godt i sure miljøer.

 

Pachypodium Horombense habitat