Operculicarya borealis

Plante  Operculicarya borealis
Familie Anacardiaceae
Sol Max
Vand sommer Max
Vand vinter Min
Dvale Vinter
Jord Blandet
Udbredelse Madagascar

 

Operculicarya borealis er en mindre kendt slægtning til Operculicarya Decaryi og Pachypus. Den stammer som sine slægtninge fra Madagascar men fra det nord-østlige hjørne, hvor Decaryi er fra det modsatte syd-vestlige hjørne.

Operculicarya borealis minder meget om sine slægtning men har muligvis en anelse større og mørkere blade.

Generelt er Operculicarya enormt nemme kulturplanter, der kan tåle en del variation i sit miljø, men det kræver en del varme og sol at få Operculicarya til at vokse, så hvis du har mulighed for at stille din Operculicarya borealis i fuld eksponering så gør det. 

På samme måde kan Operculicarya borealis tåle masser af tørke, men hvis den skal vokse i vækstperioden fra ca. marts til oktober, så vand den rigeligt. Operculicarya elsker generelt varme, og et drivhus er en stor hjælp hvis de skal vokse til. Operculicarya borealis skal slet ikke vandes i dvaleperioden om vinteren.

Gødes jævnligt når der vandes - gerne hver anden uge, og slet ikke om vinteren.

Operculicarya borealis bør dyrkes med noget organisk materiale blandet med f.eks. pimpsten eller andet mineralsk materiale.