Momordica Boivinii

Sol  Vand sommer Vand vinter Dvale Jord Udbredelse
max middel middel - grus mellem og syd Afrika

 

Momordica Boivinii er en klatreplante i Cucurbitaceae familien der vokser ud fra en knold under jorden. Den vokser i løvfældende skove i store dele af det østlige Afrika hvor den slynger sig op ad træer og buske.

Dens stængler og blade vil søge mod fuld sol, men kan altså klare at stå i skygge og selv søge mod lyset. Den går ikke i dvale så skal altså vandes året rundt, men moderat. Stænglerne er dog etårige og visner dermed bort og planten skyder nye stængler fra knolden. Stænglerne kan blive op til 7 meter lange.

Den foretrækker en sandet stenrig jord, der er god til at lede vandet væk.

Momordica Boivinii får store gul/orange blomster - der er tvekønnet og kan dermed bestøve sig selv. Den får store frugter, som i naturen spises af dyr.

Momordica Boivinii habitat

Caudiciform.com har følgende eksemplarer af Momordica Boivinii til salg: