Ipomoea Bolusiana

Sol  Vand sommer Vand vinter Dvale Jord Udbredelse
max middel middel - blandet syd og øst Afrika

 

Ipomoea Bolusiana i Convovulaceae familien er en af de mest yndede caudiciformer i kultur. Den får en utroligt flot knold, der kan blive op til 20cm i diameter, og store lyserøde blomster op til 7cm i diameter. I.Bolusiana minder en del om I.Holubii men har mere spidse blade og længere grene.

I naturen vokser knolden under jorden, og skyder herfra i vækstperioden op til 3 meter lange grene ud fra knolden. Ved denne type dyrkning vokser knolden hurtigere, men er mere udsat for råd i caudex delen. 

Planten bør dyrkes i en blanding af organisk og mineralsk vækstmedie, med overvægt på mineralsk for at undgå råd, og give optimal luft til rodsystemet.

Planten går ikke i decideret dvale, men vandes mindre når løvfældingsperioden går ind midt vinter. I vækstperioden vandes der regelmæssigt, men lad jorden tørre ud imellem vandingerne. Lad gødningen følge vandingerne med regelmæssig gødning i vækstperiode og ingen eller meget lidt om vinteren ved løvfald.

De tykke knoldede rødder spises i dens habitat i det sydlige og østlige Afrika - vi har ikke afprøvet det!!

Ipomoea Blousiana habitat