Gødning til Caudiciformer

Caudiciformer er meget forskellige, og har vidt forskellige krav til det miljø, de vokser i. Det samme gælder for deres krav til gødning. F.eks skal Othonna'er slet ikke gødes, da de har evnen til at trække næring ud af luften, mens Uncarinaer meget tydeligt vokser hurtigere, hvis de gødes tilstrækkeligt.

Hvis man går meget videnskabeligt til værks i sin dyrkning af sine caudiciformer, så er her en liste over alle de næringssalte planter har brug for, og et relativt fordelingsforhold:

 

  Makroelementer Navn Koncentration i medium (mg/l)
NH4 NO3 Ammoniumnitrat 1650
KNO3 Kaliumnitrat 1900
CaCl2 x 2H2O Kalcium klorid dihydrat 440
MgSO4 x 7H2O magnesium sulfat heptahydrat 370
KH2 PO4 Kaliumdihydrogenfosfat 170
Mikroelementer
KI Kaliumjodid 0,83
H3 BO3 Borsyre 6,2
MnSO4 x 4H2O Manganese(II) sulfat hydrat 22,3
ZnSO4 x 7H2O Zink sulfat 8,6
Na2MoO4 x 2H2O Sodium molybdat 0,25
CuSO4 x 5H2O Kobber(II) sulfat pentahydrat 0,025
CoCl2 x 2H2O Cobalt (II) Chlorid Dihydrat 0,025
FeSO4 x 7H2O Jern(II) sulfat heptahydrat 27,8
Na2 EDTA x 2H2O Ethylenediaminetetraacetic syre, Disodium Salt, Dihydrat 37,3
Organiske stoffer
Myoinositol Myoinositol 100
Nikotinsyre Nikotinsyre 0,5
Pyridoxin-HCL Pyridoxin Hydroklorid 0,5
Thiamin-HCL Thiamin Hydroklorid - vitamin B1 0,5
Glycin Gly 2

 

Og fordi det er utroligt upraktisk at skaffe alle de materialer selv, så køber man selvfølgelig en færdigblanding.

De fleste gødningsblandinger specificerer ikke præcist, alt hvad de indeholder, men vil typisk kun nævne mængden af N (Nitrat eller Kvælstof), P (Fosfor), K (Kalium) - nogle gange simpelthen skrevet som NPK.

Samtidig kan en bestemt gødning indholde en større mængde næringssalte, men anbefale en tyndere opløsning, og dermed i sidste ende have en lavere mængde nitrat, fosfor osv.

Det væsentligste for de fleste caudiciformer og sukkulenter er at mængden af Nitrat og Kalium skal være en del lavere end til de fleste andre (tropiske) stueplanter, mens mængden af anbefalet Fosfor kun er lidt lavere.

Med andre ord kan man sagtens bruge en standard stueplante/have gødning, og så fortynde den til ca. den halve anbefalede blanding. Man vil så få lidt mindre Fosfor i sin blanding end anbefalet, men det er ubetydeligt lidt planten vil få mindre end hvad der findes i sukkulent blandinger.

Kaktusblandinger har typisk mindre Nitrat og mere Fosfor, og samme mængde Kalium end sukkulentblandinger.

En for høj koncentration af Nitrat i den vand du gøder med vil sjældent være et problem for caudiciformer, der vokser i en høj andel mineralsk materiale, da det simpelthen bare skylles ud igen. Hvis en plante har for stor adgang til Nitrat over længere tid, så vil den begynde at vokse for hurtigt, og mindske blomstring og frøsætning.

Fosfor har også betydning for planters vækst og undergødning med Fosfor skulle kunne give røde blade.